موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
1 2
معرفی دانشکده

تاثير شديد کامپيوتر و فن آوري اطلاعات بر زندگي روزمره منجر شده است که رشته مهندسي کامپيوتر از اهميت بسيارزيادي در دنياي امروز برخوردار باشد. تحولات و روند رشد علم سبب شده است که با استفاده از دانش و فناوري روز و قابل دسترس، اقدام به طراحي سيستم‌هاي پيشرفته‌اي نماييم که نيازهاي مختلف صنايع کشور را در زمينه هاي مختلف مرتفع نمايد و در مواردي نيز مولد علم و فناوري نوين باشد. از آنجا که بسياري از محاسبات و پردازش‌ها مي‌توانند در محيط‌هاي عملياتي توسط کامپيوتر به صورت خودکار انجام شوند، به کارگيري آنها باعث افزايش سرعت، دقت و تکرارپذيري ميگردد. از اين رو با توجه به سطح کنوني تکنولوژي جهان و اجتناب ناپذير بودن استفاده 

ممتازین
محمدجواد تابع بردبار
رتبه اول کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر ورودی مهر96
زهرا رهنما زمین
رتبه اول کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر ورودی مهر95
حسین فلاح زاده ابرقوئی
رتبه اول مهندسی صنایع ورودی مهر 93
مژده فرزانه
رتبه اول مهندسی صنایع ورودی مهر 94
حسن جمال پور
رتبه اول مهندسی صنایع ورودی مهر 95
سارا نوح پیشه
رتبه اول مهندسی صنایع ورودی مهر 96
فاطمه امیری
رتبه اول مهندسی کامپیوتر ورودی مهر 93
فاطمه کریمی
رتبه اول مهندسی کامپیوتر ورودی بهمن 94
فاطمه دهقانی
رتبه اول مهندسی کامپیوتر ورودی مهر 95
سمانه عسکری
رتبه اول مهندسی کامپیوتر ورودی بهمن 96
محمدهادی محمدی
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته برق ورودی مهر 96
مهدی میرزایی
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی مهر 95
الهام پری زاده حقیقی
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی مهر 96
معرفی کتاب