موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
  • عنوان
1 2
معرفی دانشکده

تاثير شديد کامپيوتر و فن آوري اطلاعات بر زندگي روزمره منجر شده است که رشته مهندسي کامپيوتر از اهميت بسيارزيادي در دنياي امروز برخوردار باشد. تحولات و روند رشد علم سبب شده است که با استفاده از دانش و فناوري روز و قابل دسترس، اقدام به طراحي سيستم‌هاي پيشرفته‌اي نماييم که نيازهاي مختلف صنايع کشور را در زمينه هاي مختلف مرتفع نمايد و در مواردي نيز مولد علم و فناوري نوين باشد. از آنجا که بسياري از محاسبات و پردازش‌ها مي‌توانند در محيط‌هاي عملياتي توسط کامپيوتر به صورت خودکار انجام شوند، به کارگيري آنها باعث افزايش سرعت، دقت و تکرارپذيري ميگردد. از اين رو با توجه به سطح کنوني تکنولوژي جهان و اجتناب ناپذير بودن استفاده 

ممتازین
محمود جهان بزرگی
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی مهر 95
الهام پری زاده حقیقی
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی مهر 96
فاطمه علی پناهی فرد جهرمی
رتبه اول کاردانی پیوسته کامپیوتر ورودی مهر 95
فهیمه جمالی
رتبه اول کاردانی پیوسته کامپیوتر ورودی مهر 96
فرید صلاح
رتبه اول کارشناسی پیوسته کامپیوتر ورودی مهر93
الهه آموزگار
رتبه اول کارشناسی پیوسته کامپیوتر ورودی مهر94
فاطمه دهقانی
رتبه اول کارشناسی پیوسته کامپیوتر ورودی مهر95
امیرمحمد شیرعلی
رتبه اول کارشناسی پیوسته کامپیوتر ورودی مهر96
فاطمه موسوی خلاری
رتبه اول کارشناسی پیوسته صنایع ورودی مهر93
مژده فرزانه
رتبه اول کارشناسی پیوسته صنایع ورودی مهر94
محمدرضا روستایی
رتبه اول کارشناسی پیوسته صنایع ورودی مهر95
سارا نوح پیشه
رتبه اول کارشناسی پیوسته صنایع ورودی مهر96
حسین منصورآبادی
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته برق ورودی مهر 95
محمدهادی محمدی
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته برق ورودی مهر 96
پیمان عرب غنی
رتبه اول کارشناسی پیوسته عمران ورودی مهر 96
علیرضا رحیمی
رتبه اول کارشناسی پیوسته عمران ورودی مهر 95
سارا بهروزی
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری ورودی مهر 96
مصطفی روستائی
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری ورودی مهر 95
معرفی کتاب