: پروفسور محمد حسین فاضل زرندی تألیف

انتشارات : نیلز دانش

سال نشر : 1393

                                         خلاصه :

در این کتاب تکنیک ها و فنون اساسی و بنیادین تدوین و توسعه سیستم ها معرفی شده ، چرایی استفاده از آنها تبیین گردیده ، و نمونه های واقعی جهت ایجاد فرصت های مناسب برای خوانندگان در راستای آماده سازی آنها برای توسعه سیستم های خرد و کلان ارائه گردیده است . کتاب حاضر منبعی ارزشمند برای تمام کسانی که با درک عمیق و با نگاه سیستماتیک و جامع در پی حل مسائل گوناگون می باشند قرار گیرد و چراغ راهی برای علاقه مندان برای حل مسائل سیستمی باشد .