نام کتاب :بتن های الیافی

مترجم مهندس نیره اکبرزاده

سال انتشار ۱۳۹۶

موضوع بحث:این کتاب ترجمه کامل کتاب بتن مسلح به الیاف می باشد که توسط انجمن سیمان پرتلند آمریکا و کانادا که از جمله معتبرترین موسسات مطرح و شناخته شده در زمینه بتن و سیمان می باشد تهیه و به چاپ رسیده است بتن الیافی نوع کامپوزیت است که با به کارگیری الیاف تقویت کننده داخل مخلوط بتن منجر به بهبود مخصوص از خواص مقاومتی بتن می گردد با این حال مهمترین مشخصه بتن الیافی خاصیت جذب انرژی انعطاف پذیری و مقاومت آن در مقابل ضربه است به همین دلیل امروزه به صورت جدی در پیشرفت تکنولوژی بتن ایفا کرده است و به عنوان یک ماده جدید و اقتصادی در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد در حالی که از بخش‌های این کتاب نوع خاصی از الیاف مورد استفاده در بتن به همراه تاریخچه آن معرفی گردیده و ارائه مطالبی در رابطه با نحوه ساخت و کاربرد آن نوع بتن مسلح با الیاف می‌پردازد انواع بتن مسلح به الیاف مورد بحث قرار می گیرد و زمان لازم برای تحقیقات بیشتر در این زمینه را مشخص می نماید