بتن مسلح الیافی

 چاپ ۱۳۹۲

تأثیر فرآوری سطحی الیاف مصنوعی روی مقاومت باقی مانده پیش ترک خوردگی و طاقت بتن مسلح الیافی

این پژوهش شامل یک تحقیق تجربی در بهبود خصوصیات پیوند بین الیاف مخلوط پلی پروپیلن- پلی اتیلن وبتن و مقایسه فرآوری‌های سطحی فیزیکی وشیمیایی مختلف و تأثیر آن‌ها روی خصوصیات مکانیکی بتن مسلح الیافی (FRC) می‌باشد.

مسلح کردن مواد ترد و شکننده جهت کنترل مقاومت پیش ترک خوردگی با اضافه کردن موادی با مقاومت کششی بالا به عنوان یک راه حل در صنعت ساختمان سازی از دوران باستان مورد بررسی بوده است.

یکی از راه حل‌ها جهت کنترل رفتار پیش ترک خوردگی مواد ترد، مثل بتن یا آجرهای بنایی، معرفی الیاف کوتاه است. مثال‌های اولیه از مواد مسلح شده با الیاف، کلبه‌های گلی هستند که با استفاده از گل پخته شده‌ای که با کاه مسلح شده‌اند وهمچنین ملات بنایی مسلح شده با موی حیوانات.اخیراً انواع مختلفی از الیاف برای استفاده تجاری موجود هستند شامل، الیاف فولادی، مصنوعی و طبیعی.

تمایل زیادی به استفاده از بتن مسلح الیافی (FRC) در صنعت ساختمان سازی وجود دارد که ا ز مطالعات اولیه توسط Batson, Romualdi در سال 1963 شروع شده است.