: دیلان جونز و مهرداد تمیز تألیف

انتشارات : دانشگاه علامه طباطبائی

سال نشر : 1394

                                         خلاصه :

این کتاب منبعی بسیار مناسب برای دانشجویان و علاقه مندان به حوزه تحقیق در عملیات است . در این کتاب ، تمام مباحث و روش های ارائه شده توسط محققین این حوزه کاملا پوشش داده شده است به نحوه ی که خوانندگان با مطالعه این کتاب ، نه تنها با مفاهیم کلی این نوع برنامه ریزی آشنا می شوند بلکه با ارائه دو مثال از دنیای واقعی که در انتهای کتاب و پس از ارائه مفاهیم اصلی آورده شده است می توانند کاربرد آن را در دنیای واقعی لمس کنند .