: جیم کالینز و ناهید سپهرپور  تألیف

انتشارات : آوین

سال نشر : 1392

                                         خلاصه :

از خوب به عالی همان گونه که از نامش بر می آید ، مسیر رشد و بالندگی را ترسیم می کند . عرصه های بزرگ اقتصادی را ارائه می دهد . راز موفقیت موسسات برتر دنیا را بازگو می کند و ما را با عملکرد مدیران برتر آشنا می سازد . با متنی ساده و به دور از الفاظ تخصصی مفاهیم مدیریتی را شرح می دهد . وجه تمایز آن از سایر کتاب های مدیریتی نگرش خلاق آن است بدین معنا که اصول و روش های مدیریتی را از قالب کلیشه های همیشگی خارج می کند و می گوید همه ی ما در هر زمینه ای که فعال باشیم می توانیم بالا و بالاتر برویم . می توانیم افق دید خود را وسعت بخشیم و خود را از چمبره ی ماندن در وضعیت صرفا خوب برهانیم .