موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
1 2
معرفی دانشکده

تاثير شديد کامپيوتر و فن آوري اطلاعات بر زندگي روزمره منجر شده است که رشته مهندسي کامپيوتر از اهميت بسيارزيادي در دنياي امروز برخوردار باشد. تحولات و روند رشد علم سبب شده است که با استفاده از دانش و فناوري روز و قابل دسترس، اقدام به طراحي سيستم‌هاي پيشرفته‌اي نماييم که نيازهاي مختلف صنايع کشور را در زمينه هاي مختلف مرتفع نمايد و در مواردي نيز مولد علم و فناوري نوين باشد. از آنجا که بسياري از محاسبات و پردازش‌ها مي‌توانند در محيط‌هاي عملياتي توسط کامپيوتر به صورت خودکار انجام شوند، به کارگيري آنها باعث افزايش سرعت، دقت و تکرارپذيري ميگردد. از اين رو با توجه به سطح کنوني تکنولوژي جهان و اجتناب ناپذير بودن استفاده 

ممتازین
علیرضا رحیمی
رتبه اول کارشناسی پیوسته عمران ورودی مهر 95
سارا بهروزی
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری ورودی مهر 96
هانیه ضرغامی امیرسالاری
رتبه اول کارشناسی پیوسته عمران ورودی بهمن 94
عباس برزگری بیگی
رتبه اول کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان ورودی مهر 96
علیرضا سور
رتبه اول مهندسی تکنولوژی برق-قدرت ورودی 1396
مژده فرزانه
رتبه اول مهندسی صنایع ورودی 1394
محمدرضا روستایی
رتبه اول مهندسی صنایع ورودی 1395
سارا نوح پیشه
رتبه اول مهندسی صنایع ورودی 1396
مریم اسماعیلی راغب
رتبه اول مهندسی صنایع ورودی 1397
الهه السادات صفی شاهی
رتبه اول مهندسی برق ورودی 1397
مختار نورسته
رتبه اول مهندسی پزشکی ورودی 1397
آناهیتا نگهداری شاد
رتبه اول مهندسی کامپیوتر ورودی 1397
سمانه عسکری
رتبه اول مهندسی کامپیوتر ورودی 1396
فاطمه دهقانی
رتبه اول مهندسی کامپیوتر ورودی 1395
فاطمه کریمی
رتبه اول مهندسی کامپیوتر ورودی 1394
علیرضا جوانمردی
رتبه اول نرم افزار کامپیوتر ورودی 1397
علی معمارزاده
رتبه اول نرم افزار کامپیوتر ورودی 1396
زهرا رهنمازمین
رتبه اول تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ورودی 1397
الهام پری زاده حقیقی
رتبه اول تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ورودی 1396
پوریا حاجی وندی
رتبه اول تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ورودی 1395
پیمان عرب غنی
رتبه اول کارشناسی پیوسته عمران ورودی مهر 96
معرفی کتاب