موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
مهندسی عمران

 • انجمن علمی

  روز یکشنبه مورخ 12 خرداد جلسه ای با حضور آقای دکتر جهرمی ( ریاست مؤسسه) و معاونین محترم و همینطور دانشجویان منتخب در انجمن علمی برگزار شد، در این جلسه به اعضا منتخب حکم انتصاب ارائه  و در خصوص زمینه های کاری انجمنها در جهت پیشرفت هرچه بهتر مؤسسه تبادل نظر شد.

 • برگزاری ورکشاپ SAFE و ETABS

  برگزاری ورکشاپ SAFE و  ETABS

  در تاریخ 11 خردادماه 1398 اولین ورکشاپ نرم افزارهای عمران و معماری در دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس برگزار گردید.

  در این ورکششاپ که با همکاری انجمنهای علمی مؤسسه آپادانا و دانشگاه فنی حرفه ای برگزار شدو مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت، جناب آقای مهندس بنان( مدیرگروه محترم بخش عمران آپادانا) و سرکار خانم دکتر دکتر طالب زاده حضور داشتند . 

 • دانشجویان عمران

  دانشجویان رشته مهندسی عمران به سرپرستی آقای مهندس بنان( مدیرگروه ) در پشت حیاط دانشگاه ملات درست کردند و دیوار چیدند که باعث شد دانشجویان بصورت عملی بیشتر با مباحث درسی آشنا شوند.