مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمان

چاپ ۱۳۹۳

جی. ای. جانستون در کتاب مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمان، حجم وحشتناک اتلاف مصالح را در کارگاه‏‌هاى ساختمانى نشان مى‏‌دهد و مدیران کارگاه و استادان را به مشارکت فعال‏‌تر در کاهش میزان اتلاف مصالح، راهنمایى و تشویق مى‌‏کند.

کتاب مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمان، شامل موارد مختلفى از قبیل روش قابل استفاده در کنترل موجودى کارگاه، برگه‏‌هاى ثبت مشخصات مصالح و تجهیزات، جدول‏‌هاى اصلاح اطلاعات بازخور، چگونگى توزیع و انبار کردن مصالح و دستگاه‌‏ها و تجهیزات مورد نیاز کارگاه، مى‏‌شود. همچنین مسائل مربوط به خرابکارى و نکات ایمنى و خطرات آتش‏‌سوزى را شرح داده است.

جى. اى. جانستون (J. A. Johnston) کوله‌بارى از تجربه‏‌هاى سودمند در امور ساختمان‏‌سازى و کارگاه ساختمانى، دارد. در مورد کتاب تأثیرگذار او یکى از منتقدین گفته است: «بهترین کتابى است که تاکنون در مورد مدیریت کارگاهى مطالعه کرده‌‏ام».

مطالعۀ این کتاب براى تمامى اشخاص مرتبط با «صنعت ساختمان‏‌سازى» به‏‌ خصوص براى افراد زیر ضرورى است:
«
مدیران کارگاه، استاد کاران، عرضه ‏‌کنندگان و تولید کنندگان مصالح، معماران (طراحان)، برنامه‌‏ریزان، برآورد کنندگان مقادیر و مدیران ارشد بخش ساختمان‏‌سازى»، همچنین کتاب مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمان، مى‌‏تواند دانشجویان را با مسائل مختلف کارگاه آشنا سازد.

عامۀ مردم همواره تصویر روشنى از صنعت ساختمان نداشته‌‏اند. این موضوع مى‏‌تواند به علت درک ضعیف مسائل از سوى تیم‌‏هاى اجرایى در تقریباً همۀ کارگاه‏‌ها باشد. کارگاه‏‌هاى نامرتب اغلب بیانگر کنترل‏‌هاى ضعیف کارگاهى است و باعث به صدا درآمدن زنگ خطرى براى افزایش ضایعات مصالح است. بهبود کنترل‏‌هاى کارگاهى موجب کم شدن ضایعات، فراهم شدن دورنماى بهتر براى کل صنعت و کاهش زیان‏‌هاى مالى هر کسى که با ساختمان سروکار دارد خواهد شد.