موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
1 2 3 4 5 6
معرفی دانشکده

تاثير شديد کامپيوتر و فن آوري اطلاعات بر زندگي روزمره منجر شده است که رشته مهندسي کامپيوتر از اهميت بسيارزيادي در دنياي امروز برخوردار باشد. تحولات و روند رشد علم سبب شده است که با استفاده از دانش و فناوري روز و قابل دسترس، اقدام به طراحي سيستم‌هاي پيشرفته‌اي نماييم که نيازهاي مختلف صنايع کشور را در زمينه هاي مختلف مرتفع نمايد و در مواردي نيز مولد علم و فناوري نوين باشد. از آنجا که بسياري از محاسبات و پردازش‌ها مي‌توانند در محيط‌هاي عملياتي توسط کامپيوتر به صورت خودکار انجام شوند، به کارگيري آنها باعث افزايش سرعت، دقت و تکرارپذيري ميگردد. از اين رو با توجه به سطح کنوني تکنولوژي جهان و اجتناب ناپذير بودن استفاده 

ممتازین
علیرضا سور
رتبه اول تکنولوژی برق-قدرت ورودی 1396
الهام پري زاده حقيقي
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی 1396
مرضيه تقي زاده
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی 1397
محسن بخشنده
رتبه اول کاردانی پیوسته کامپیوتر ورودی 1397
محمدجواد تابع بردبار
رتبه اول کاردانی پیوسته کامپیوتر ورودی 1396
زهرا تولائي
رتبه اول مهندسی پزشکی ورودی 1397
الهه السادات صفي شاهي
رتبه اول مهندسی برق ورودی 1397
سحر قاسمي نژاد
رتبه اول مهندسی صنایع ورودی 1397
سپیده جهان بزرگي
رتبه اول مهندسی صنایع ورودی 1394
زينب سروري
رتبه اول مهندسی کامپیوتر ورودی 1394
فاطمه دهقاني
رتبه اول مهندسی کامپیوتر ورودی 1395
الهام جاوید
رتبه اول مهندسی کامپیوتر ورودی 1396
مهديه خدام
رتبه اول مهندسی کامپیوتر ورودی 1397
اسماعیل کشوری
رتبه اول کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری ورودی 1397
معرفی کتاب