موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
نشریه گروه کامپیوتر
  • در این شماره از نشریه به توضیح مختصری از رشته کامپیوتر پرداخت شده و به معرفی بهترین زبان های برنامه نویسی و کاربرد های آن ها پرداخت شده و در بخشی نیز به توضیحی مطلبی در زمینه بلاکچین و کاربرد های آن پرداخته شده است.

     

    -

    1398/07/11